maandag 4 mei 2015

Veldbezoek: 1 mei 2015 Rondje Duivendrechtse polder

Gisteren het derde rondje Duivendrechtse polder gedaan. Voordeel van deze polder is dat je een groot deel van het tellen kunt doen vanaf de weg en het fietspad. Voor een echt goed beeld van het aantal broedparen moet je dan bij Hugo, Gerard en Peter wel nog even het land in, anders mis je teveel. De grutto’s lijken nu pas bijna allemaal weer terug uit hun overwinteringsgebied: in totaal 16 paar geteld, net zoveel als in 2013 en 2 paar meer dan in 2014. Sommige grutto’s zijn pas net in de fase van kuiltjes draaien, anderen zitten al weer een paar weken te broeden. Er is een duidelijke kern van grutto’s te constateren bij Nico Zeldenrijk, Gerard Stam en A. van der Laan in het midden van de polder. Maar ook bij Peter de Nooij zijn dit jaar minimaal twee, mogelijk drie paar grutto’s aanwezig. In de laaggelegen polder DeToekomst stond 1 territoriale gruttoman, maar vermoedelijk zonder partner. Van de kievit telde ik 37 paar, 1 paar meer dan in 2014. Opvallend is dat op de graslandpercelen tussen de twee fruitboomgaarden langs de Amstel weer 5 paar kieviten aanwezig zijn. Hopelijk krijgen ze jongen groot, maar ze zullen heel wat af moeten vechten met de zwarte kraaien want die zijn ook daar talrijk aanwezig. Van de scholeksters telde ik 24 paar, 1 paar meer dan in 2014.
De scholekster broedt tot in het uiterste noordelijke puntje en zelfs op het paarden- en schapenweitje langs de Amstel onder een nestbeschermer. Ik zag ook een scholeksterpaar in de uiterste westelijke punt van de polder tegen de lintbebouwing aan langs de Amstel. Van de tureluur telde ik 18 paar, 2 paar meer dan in 2014. Dit is waarschijnlijk nog een ondertelling want voor een goed beeld van deze soort moet je eigenlijk dwars door het hele gebied. Bovendien zijn ze dit jaar laat en wilden ze nog niet echt laten vastpinnen op een perceel. Bij Peter de Nooij telde ik zes paar waarvan we er 2 (dankzij de palen draadjes veilig) op nest hebben tussen het melkvee. Vanwege de vele vogels is dit jaar op twee percelen last minute beheer afgesloten zodat de jongen daar veilig kunnen opgroeien tot half juni. Tot slot telde ik minimaal 5 broedparen van de slobeend in de polder en vele koppels ganzen met jongen. Na het rondje polder vervolgens het land in bij Hugo en Gerard om op de percelen met legselbeheer ook de nesten te markeren. Binnenkort kan daar vee worden geweid en is het goed om de nesten alvast te weten. Dat moet binnenkort nog een keer want flink wat vogels moeten nog beginnen. Al met al een hele dag heerlijk polderen met open fris weer en voldoende weidevogels om het de moeite waard te maken.

Aad van PaassenGeen opmerkingen: