maandag 4 mei 2015

Veldbezoek: 1 mei 2015 Rondje Duivendrechtse polder

Gisteren het derde rondje Duivendrechtse polder gedaan. Voordeel van deze polder is dat je een groot deel van het tellen kunt doen vanaf de weg en het fietspad. Voor een echt goed beeld van het aantal broedparen moet je dan bij Hugo, Gerard en Peter wel nog even het land in, anders mis je teveel. De grutto’s lijken nu pas bijna allemaal weer terug uit hun overwinteringsgebied: in totaal 16 paar geteld, net zoveel als in 2013 en 2 paar meer dan in 2014. Sommige grutto’s zijn pas net in de fase van kuiltjes draaien, anderen zitten al weer een paar weken te broeden. Er is een duidelijke kern van grutto’s te constateren bij Nico Zeldenrijk, Gerard Stam en A. van der Laan in het midden van de polder. Maar ook bij Peter de Nooij zijn dit jaar minimaal twee, mogelijk drie paar grutto’s aanwezig. In de laaggelegen polder DeToekomst stond 1 territoriale gruttoman, maar vermoedelijk zonder partner. Van de kievit telde ik 37 paar, 1 paar meer dan in 2014. Opvallend is dat op de graslandpercelen tussen de twee fruitboomgaarden langs de Amstel weer 5 paar kieviten aanwezig zijn. Hopelijk krijgen ze jongen groot, maar ze zullen heel wat af moeten vechten met de zwarte kraaien want die zijn ook daar talrijk aanwezig. Van de scholeksters telde ik 24 paar, 1 paar meer dan in 2014.
De scholekster broedt tot in het uiterste noordelijke puntje en zelfs op het paarden- en schapenweitje langs de Amstel onder een nestbeschermer. Ik zag ook een scholeksterpaar in de uiterste westelijke punt van de polder tegen de lintbebouwing aan langs de Amstel. Van de tureluur telde ik 18 paar, 2 paar meer dan in 2014. Dit is waarschijnlijk nog een ondertelling want voor een goed beeld van deze soort moet je eigenlijk dwars door het hele gebied. Bovendien zijn ze dit jaar laat en wilden ze nog niet echt laten vastpinnen op een perceel. Bij Peter de Nooij telde ik zes paar waarvan we er 2 (dankzij de palen draadjes veilig) op nest hebben tussen het melkvee. Vanwege de vele vogels is dit jaar op twee percelen last minute beheer afgesloten zodat de jongen daar veilig kunnen opgroeien tot half juni. Tot slot telde ik minimaal 5 broedparen van de slobeend in de polder en vele koppels ganzen met jongen. Na het rondje polder vervolgens het land in bij Hugo en Gerard om op de percelen met legselbeheer ook de nesten te markeren. Binnenkort kan daar vee worden geweid en is het goed om de nesten alvast te weten. Dat moet binnenkort nog een keer want flink wat vogels moeten nog beginnen. Al met al een hele dag heerlijk polderen met open fris weer en voldoende weidevogels om het de moeite waard te maken.

Aad van Paassenzaterdag 2 mei 2015

Veldbezoek: Nest beschermen bij eggen en inzaaien van het maaisland

Op maisland vinden elk voorjaar meerdere werkzaamheden na elkaar plaats. Na het bemesten op maandag 20 april moesten de percelen nog worden geëgd en daarna ingezaaid. Ton Feldmann, Ame van der Aa en Jeroen van Schooten stonden op donderdag 23 april rond de middag klaar bij de percelen van Nico Immink, maar er kwam geen tractor opdagen. Nico gaf toen aan dat de drijfmest toen nog te weinig gedroogd was om soepel te kunnen eggen (met de rotorkop-eg). De drie vrijwilligers deden daarom een controle waarbij bleek dat bij het bemesten op maandag 1 nest vergeten was terug te zetten in het donker en 1 nest was gesneuveld bij het oprollen van de slang na afloop. Er lagen nog 10 nesten op die percelen.

Maurits Immink begon met eggen op vrijdag 24 april om 09.00 uur (zie foto). Jeroen van Schooten en Carin Nyst hielpen bij het weghalen van de nesten in mandjes voor de aanstormende tractor en het weer terugleggen na het passeren ervan. Daar er bij Maurits er maar twee nesten lagen, konden we al snel naar Nico Immink om weer een nestcontrole uit te voeren. Er bleken bij Nico nog 9 nesten bebroed aanwezig, waaronder ook nog steeds de twee gruttonesten. Eén nest bleek verlaten. Het beschermen werd nu overgenomen door Dirk Cornelissen en Hans Boonstra. Toen het eggen klaar was in de loop van de middag, werd vervolgens ook direct de mais ingezaaid. Dat betekende opnieuw de nesten oppakken en weer terugleggen. De loonwerker werkte ook mee door eerst in te zaaien aan de kant waar de nesten lagen. Daardoor konden Dirk en Hans rond 21.00 uur naar huis.

Alle vrijwilligers die klaar stonden om te helpen van harte bedankt. Het is de eerste keer dat we vóór het inzaaien iets aan bescherming konden doen. Daarom ook dank aan de gebroeders Immink en hun loonwerker voor de medewerking. Gezien de resultaten tot nu toe kunnen we tevreden zijn. Over twee weken gaan we de vier maispercelen afzoeken om alle nieuwe legsels in kaart te brengen. Wie mee wil doen kan zich melden.

Met akkervogelgroet,


Aad van Paassen

donderdag 23 april 2015

Veldbezoek 28 april: gebroeders Immink

Verslag Bemesten maislandpercelen

Bemesten in het donker
Op maandag 20 april zijn de maislandpercelen van de gebroeders Maurits en Nico Immink in de Bovenkerkerpolder bemest met drijfmest. Zoals je mag verwachten met groot materieel: 25 m3 vrachtwagens, grote opslagtank met pomp aan het begin van het perceel, tractor met sleepslang (aangestuurd door GPS) en een quad voor het snelle transport van reservemateriaal als er wat kapot was. 
Ik heb twee keer een ware mestfontein gezien in het land omdat er een slang was geklapt. Gelukkig stonden we (Ton Rewijk en ik) er niet naast... Vorige week hadden Ton Feldmann, Jeroen van Schooten, Dirk Cornelissen en Ame van der Aa al 8 nesten gevonden bij Nico Immink (waaronder  een grutto!). Wij vonden er nog 11 nesten bij Nico, waaronder een tweede grutto. Bij Maurits Immink vonden we slechts 4 nesten: 3 x kievit en 1 scholekster. 


Gespaarde nest buiten de baan van de tractor met slang
Ook de tractorchauffeur vond nog een nest. Er waren ook nesten uitgekomen, maar de kuikens liepen al of na enige tijd gelukkig allemaal op het grasland. Beschermen van nesten in dergelijke situaties houdt in dat nesten in kleine mandjes worden overgezet en tijdelijk op een veilige plek buiten bereik van de tractor met sleufkouter en slang. 

Was het bemesten klaar en de zware mestslang geen gevaar meer, dan werd het nest in het mandje (dankzij de GPS) op dezelfde plek ingegraven. Goed om te merken bij het verplaatsen was dat - toen het eenmaal donker was - de eieren in de ingegraven mandjes warm waren. De vogels kwamen dus terug op de eieren tijdens de werkzaamheden.  Ik hoop dat met name de grutto’s dat ook doen. Want dat is nog allerminst zeker. 


gespaard gruttonest in mand
Om even over één uur ’s nachts was het werk klaar en konden de laatste nesten teruggezet worden. Ook hier was het goed om de Trimble Juno bij de hand te hebben die precies aangaf hoe naar de originele nestplek te lopen. Met de iPhone als zaklantaarn vervolgens het mandje weer ingraven en dan terug over de kluiten naar de fiets. Hoe nu verder? De mest moet nu eerst een paar dagen drogen en dan kan dan onder gewerkt worden. Dat gebeurt met een rotorkop-eg. 

Komende donderdag-vrijdag-zaterdag worden de percelen bij Nico en Maurits geëgd en ingezaaid met bladrammenas. Ook dan is weer bescherming nodig, maar dankzij de mandjes is dat met relatief weinig moeite goed te doen. Maurits 

Immink heeft beloofd het zelf te zullen te doen, maar bij Nico Immink is weer hulp nodig.

Met akkervogelgroet,


Aad van Paassen
maandag 6 april 2015

Veldbezoek 4 april 2015, de eerste ervaringen van dit jaar

Dit jaar door het koude weer later dan ooit voor het eerst de polder in geweest. Zaterdag met de poldersafari mee geweest in de Ronde Hoep en genoten van een slechtvalk die vergeefs probeerde een spreeuw te verschalken. Dirk zag zelfs drie spreeuwen die een schuilplek voor de slechtvalk vonden onder de poldersafari-wagen waar op we op zaten.  Op zondag de Duivendrechterpolder gedaan, eerst met de fiets rond en daarna het land in. Hugo en Aletta zaten met de kinderen buiten in de zon te eten. Het bemesten met drijfmest was klaar, vertelde Hugo maar de kunstmest moest er nog op en hier en daar nog wat slepen en rollen. Een activiteit waarbij je als chauffeur tegelijk ook nesten kunt lokaliseren. In de polder bleken de kieviten grotendeels op hun plek gearriveerd. Ik vond twee nesten met 4 eieren, die zaten waarschijnlijk ook al even te broeden. In totaal telde ik circa 35 paar in de hele polder. De grutto’s waren nog maar met 3 paar aanwezig. Dat is elders ook want op interne  t kun je zien dat veel grutto’s nog onderweg zijn naar Nederland. De tureluurs en scholeksters waren veelal al wel op hun plek aanwezig. Verder kwam ik in polder De Toekomst twee paartjes grauwe ganzen tegen met jongen, mijn eerste voor 2015. Ook in het uiterste puntje in het noorden zwom een paartje met jongen. Die hebben zich dus  niet laten tegen houden door het koude weer. Verder vlogen er meerdere buizerds rond, liet een ooievaar zich mooi fotograferen bij het Amstelpark en miegelde het van de rammelende hazen in de polder. Ze liepen me bijna omver, zo druk waren ze bezig. Dit weekend voor het eerst ook gedragwaarnemingen en nesten ingevoerd in de database direct vanuit het veld, deels met de smartphone en deels met de tablet. Dat gaat fantastisch, het staat er direct in en je ziet het ook direct op kaart. Kortom, het was een heerlijk paasweekend.

met weidevogelgroet,


Aad van Paassen

maandag 30 maart 2015

Veldbezoek 27 maart 2015, bedrijf Ton Bouw

Veldbezoek Carin Nyst aan bedrijf Ton Pauw in de Holendrechter- en Bullewijckerpolder.
Vanwege de voorspellingen van zeer onstuimig weer voor dit weekend, en omdat onze groep dit weekend niet volledig kan lopen, vanmiddag vanuit het werk naar 'onze' percelen geweest. Niet omdat ik veel verwacht, maar wel om te inventariseren wat er zoal rondloopt op dit moment. Derde jaar op rij, dus inmiddels weten we wel waar we zo ongeveer wat kunnen verwachten. Dat wil zeggen, voor zover er iets is, want de afgelopen jaren was de oogst zeer mager: vooral scholeksters en een enkele kievit, grutto en tureluur (Jeetje, wat zijn die tureluurnesten lastig te vinden!). Het weer viel helaas tegen, en wat had ik het koud! Maar tegen de tijd dat ik ging lopen was het inmiddels wel droog en zelfs het zonnetje deed af en
toe een dappere poging. Resultaat van de observatie: vooral heel veel foeragerende grauwe ganzen, twee koppels knobbelzwanen, de nodige wilde eenden, meerkoeten en krakeenden. En wolken spreeuwen en meeuwen... Maar toch ook nog wat scholeksters, kieviten en zelfs een tureluur gespot! Gelukkig maar dat die laatste van die oranje pootjes heeft, want hij stond zo stil, dat ik 'm anders vast niet gezien zou hebben. En de plaats? Ja, redelijk voorspelbaar met name op de percelen waar ik wel wat verwachtte. Verder ook nog wel een grutto gehoord, maar die zat een paar percelen verderop. Helaas waren er ook drie buizerds aanwezig, die enthousiast rond cirkelden en capriolen uithaalden in de lucht. Hoezeer ik ook waarde hecht aan de weidevogels, toch kan ik het niet laten om ook dat fantastisch te vinden. Wel met een dubbel gevoel, want dit belooft wat voor de toch al weinige weidevogels waar wij ons over ontfermen. En heel veel hazen! weggedoken in het gras, terwijl ik op de dijk sta weg te waaien. Zou bijna jaloers worden...
Op het erf ook rustig: twee eksters, een winterkoning en een aantal mussen. Als ik tussen de schuren door kijk, komt er een hele crèche lammetjes blatend mijn kant op rennen. Ze zien mij en rennen verschrikt weer terug naar waar ze vandaan kwamen. Echt heel grappig. Misschien juist ook wel omdat het zo onverwacht is. Gelukkig rennen ze naar waar ze thuis blijken te horen, zodat ik me niet schuldig hoef te voelen dat ik ze de andere kant heb opgejaagd. Uiteindelijk viel deze eerste ronde me niet tegen; ik heb in ieder geval genoten en me weer kostelijk vermaakt! Het kan m.i. alleen maar beter worden de komende weken... :-)

zaterdag 14 juni 2014

Veldbezoek 24 mei 2014: Duivendrechtsepolder


Vandaag weer eens een ronde gedaan in deel Duivendrechtse polder ten noorden van het fietspad langs De Toekomst. Beetje fris in het begin, maar verder prima weer. Helemaal in het noorden had Peter de Nooij een kievitsnest gespaard bij het maaien en niet voor niets, want de kievit kwam er nog vanaf. Bij Hugo den Boer vond ik nog een kievitsnest waarvan ik de vorige keer het mannetje had zien baltsen.  De twee scholeksternesten bij Hugo waren uit en er alarmeerde één gruttopaar. En in het juniland liep één paar tureluurs met jongen rond. Op de percelen van voorheen Adri Stam naast Hugo  was het stil tot achteraan tegen de A2. Hier vlogen enkele alarmerende paartjes tureluurs, kieviten en een scholeksterpaar rond. Ook een gruttopaar suggereerde de aanwezigheid van jongen, maar het was wel een twijfelgeval. Echt fanatiek alarmeren deden ze niet. Verder vlogen er twee slobeendenmannen rond. Bij Gerard Stam liepen twee gruttoparen rond met vermoedelijk jongen in de hergroei. Ik vond een kievitsnest en een scholeksternest en mogelijk komen er nog een paar scholeksternesten bij. Ik spotte twee vliegvlugge jonge kieviten op een van de gemaaide percelen, die hadden het dus gered zover. Op het erf vlogen acht paar huiszwaluwen en drie paar boerenzwaluwen rond, een mooie score. Bij Nico Zeldenrijk viel er dit keer weinig te noteren in het land. Het was hier stiller met de vogels dan vorig jaar. Over een week nog maar weer eens een ronde om de laatste vervolglegsels van kieviten te proberen te vinden. Altijd lastig als er ook rondlopen met kuikens.

Aad van Paassen

woensdag 7 mei 2014

Veldbezoek april en begin mei: Henk Langeveld en John Snelderwaard

Wij zijn nu 3x bij Henk Langeveld geweest. Er zijn daar wel wat grutto's te zien en zo nu en dan een tureluur, maar zeker geen kieviten. Op alle percelen is het redelijk rustig, in vergelijking met de aangrenzende buren. Resumé: 1x meerkoetennest, 2x wilde eendennest en 2x grutto nest. Vandaag 6 mei hebben wij hier jonge grutto's gezien. Hoe oud kunnen wij niet precies zeggen, maar van een afstand met verrekijker kwam het jong zo nu en dan met zijn kop boven het niet gemaaide gras uit.
Bij John Snelderwaard. zijn wij 2x geweest. 1e keer op 20 april en er zijn toen wel heel veel grutto's gezien, echter de tijd was iets te kort om hier lang te observeren. Het resultaat was: 1 tureluurnest en 2 gruttonesten. John had zelf ook al een aantal nesten gemarkeerd.
Op zondag 4 mei nogmaals een bezoek gebracht bij Henk. Een perceel (voorste gedeelte) werd door de koeien begraasd en verder waren de voorste gedeeltes van de percelen gemaaid. Hier liepen ongeveer 8 paar volwassen scholeksters. John was bezig met maaien, maar maaide netjes om de stokken heen. Zelf had hij ook nog jonge gutto's gevonden en in het lange gras gezet. Vandaag geen nieuwe nesten meer gevonden. Maar wel 4 jonge pullen gezien en 1 vast gehouden. WOUW! Verder was er in de schuur bij John nog een zwaluwsnest.


Bianca Raaijmakers en Bert de Jong